Solitaire bomen

Fotoalbum: Solitaire bomen in boerenland


Fotoreportage van de eerste ‘geadopteerde’ solitaire eikenboom

De eerste paal gaat de grond in, de koeien kijken aandachtig toe.

Persbericht van Roy de Leijer, weekblad Parel van Brabant

Zaterdag 16 juni 2007 hebben leden van Hei, Heg en Hoogeind weipalen en prikkeldraad aangebracht bij de eerste ‘geadopteerde’ solitaire eikenboom

LEENDERSTRIJP – In samenwerking met enkele agrariërs heeft plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind'(HHH) uit Leenderstrijp met de actie ‘Solitaire bomen in boerenland’ het initiatief genomen om deze markante verschijningen in het weidelandschap te behouden.
Zaterdag 16 juni 2007 hebben leden van de plattelandsvereniging weipalen en prikkeldraad aangebracht bij de ‘geadopteerde’ eikenboom.
De boom staat aan de Paaldijk in Leenderstrijp. Met Pieter en Hendrik jr. van Meijl, eigenaren van het perceel en de boom zijn afspraken gemaakt.  Met dit initiatief hoopt de plattelandsvereniging solitaire bomen voor het nageslacht te behouden.

Wie kent ze niet: prachtige alleenstaande bomen als baken in het platteland.
Vaak een overblijfsel uit lang vervlogen tijden. Vroeger stond die boom waarschijnlijk langs het karrenspoor, aan de perceelsrand of aan de slootkant. Door de ruilverkaveling is hij indertijd middenin een perceel terecht gekomen. Hoe mooi de boom voor de burger ook is, voor de agrariër is het een lastige boom want hij moet er steeds omheen werken. Voor een eik komt daar nog bij dat de eikels giftig zijn voor rundvee.
Op weiden van de broers Van Meijl grazen nog tientallen roodbonte koeien in de buitenlucht. Nieuwsgierig komen ze een kijkje nemen naar de ‘indringers, die deze zaterdagmorgen met enkele grote hamers, palen en prikkeldraad in de weer zijn.
“Deze eik is ruim honderd jaar oud. En als we geluk hebben zien we de steenuil die in de boom huist”, vertelt vader Piet van Meijl
met veel plezier.
Henk Antonissen, bestuurslid HHH: ‘Deze bomen staan vaak ter discussie omdat het voor de boeren een hindernis is bij de bewerking van het land: Vroeger stonden er veel meer van deze solitaire bomen. Veel zijn er ondertussen verdwenen. Andere verkeren nu in een slechte staat.
De wortels van de boom hebben te lijden onder de grondbewerking dicht bij de stam, en in weilanden verdicht de grond zich door het vee wat onder de boom loopt, waardoor de wortels te weinig lucht krijgen.

Naast landschappelijke waarde hebben solitaire bomen ook een natuurwaarde. Verschillende planten en dieren hebben hun biotoop in deze bomen. En vogels maken graag gebruik van de boom als uitkijkpost. De gebroeders Van Meijl krijgen een vergoeding en een plaquette
voor het behouden van de boom.

De eigenaren verplichten zich om dit minimaal vijf jaar te doen.
Hei, Heg en Hoogeind werft sponsors, selecteert bomen en probeert af­spraken te maken met de eigenaar.
We hopen dat dit initiatief navolging gaat vinden. Het gaat binnen ons werkgebied om een vijftal solitaire bomen.
Belangstellenden kunnen voor een totaalbedrag van 250 euro een boom adopteren: Vertelt Antonissen
De sponsor van deze eerste boom, wil echter anoniem blijven’.

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind heeft zich als doel gesteld om samen met alle belanghebbenden te streven naar een mooi buitengebied waar natuur, landschap en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen be­staan.

Bronvermelding:  Roy de Leijer, weekblad Parel van Brabant, jaargang 49 nr 25, aangepast door de webbeheerder

Groepsfoto van de deelnemers
De tekstplaat
Piet tegen Piet: “Vruger….”
Ouderwets “buurten” onder dun boom
Zijn wij ook ingelicht?

 

Meer informatie over het project solitaire bomen: Activiteiten/Solitaire bomen   TODO

Meer informatie over de zomereik: [klik hier]  (externe website Wikipedia)

Geef een reactie