Vogels deel 34 blauwborst, fitis, rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, grote bonte specht, pimpelmees, oeverzwaluw

Deel 34 foto’s van diverse vogels (”vuggelkus’) in ons gebied blauwborst, blauwborst/fitis/rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, juveniel grote bonte specht, pimpelmees, oeverzwaluw, koekoek, wulp met spreeuw Blauwborst Blauwborst, fitis en rietgors op gagelstruik (“schoolplaat sfeertje” bij het Biesven, Groote Heide Leende) ” Urbi et orbi” (de zegen) van de Aalscholver hebben we! Locatie: Patersgronden. Voormalige landbouwgronden …

Vogels deel 12 groenling, goudvink, boomklever, kauw, grote zilverreiger, staartmees, pimpelmees, merel, specht met geluidsdemper

Groenling, goudvink, boomklever, kauw, grote zilverreiger, staartmees, pimpelmees, merel, grote bonte specht met geluidsdemper deel 12 groenling groenling deel 12 goudvink goudvink vrouw goudvink man deel 12 boomklever boomklever deel 12 kauw kauwen deel 12 Grote zilverreiger grote zilverreiger deel 12 staartmees staartmees deel 12 pimpelmees pimpelmees in de verdediging deel 12 merel vrouw merel …

Vogels deel 7 jonge mussen en pimpelmees, patrijs, geelgors, torenvalk. video van Grote bonte specht en Winterkoning

jonge mussen en pimpelmees, patrijs, geelgors, torenvalk. video van Grote bonte specht en Winterkoning     geelgors    Vogels in ons gebied: video winterkoning TODO Video Zingende winterkoning   (Voor een hogere afspeelkwaliteit: Klik na het opstarten van de video, rechtsonder op HQ winter 2009 Video Zingende winterkoning   deel 7 Vogels in ons gebied: …

Vogels deel 4 grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, staartmees, steenuil

deel 4 Zomaar wat vogels in ons gebied: grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, staartmees, steenuil   winter 2009 Grote bonte specht winter 2009 Koolmees winter 2009 Koolmees met een poot winter 2009 Pimpelmees winter 2009 Staartmees winter 2009 Steenuil. Kijk voor meer steenuilen in de rubriek Steenuil klik hier (werkgroep)

Vogels deel 2 pimpelmees, grote bonte specht, vink (man, vrouw) , kruisbek (man, vrouw)

foto: winter 2009 Pimpelmees foto:winter 2009 Pimpelmees foto: winter 2009 Grote bonte Specht (man) winter 2009 Vink (man) foto: winter2009 Vink (vrouw) foto:winter 2009 Kruisbek man foto:winter 2009 Kruisbek vrouw