Vogels deel 34 blauwborst, fitis, rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, grote bonte specht, pimpelmees, oeverzwaluw

Deel 34 foto’s van diverse vogels (”vuggelkus’) in ons gebied blauwborst, blauwborst/fitis/rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, juveniel grote bonte specht, pimpelmees, oeverzwaluw, koekoek, wulp met spreeuw Blauwborst Blauwborst, fitis en rietgors …

Vogels deel 12 groenling, goudvink, boomklever, kauw, grote zilverreiger, staartmees, pimpelmees, merel, specht met geluidsdemper

Groenling, goudvink, boomklever, kauw, grote zilverreiger, staartmees, pimpelmees, merel, grote bonte specht met geluidsdemper deel 12 groenling groenling deel 12 goudvink goudvink vrouw goudvink man deel 12 boomklever boomklever deel …

Vogels deel 7 jonge mussen en pimpelmees, patrijs, geelgors, torenvalk. video van Grote bonte specht en Winterkoning

jonge mussen en pimpelmees, patrijs, geelgors, torenvalk. video van Grote bonte specht en Winterkoning     geelgors    Vogels in ons gebied: video winterkoning TODO Video Zingende winterkoning   (Voor …

Vogels deel 4 grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, staartmees, steenuil

deel 4 Zomaar wat vogels in ons gebied: grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, staartmees, steenuil   winter 2009 Grote bonte specht winter 2009 Koolmees winter 2009 Koolmees met een poot …

Vogels deel 2 pimpelmees, grote bonte specht, vink (man, vrouw) , kruisbek (man, vrouw)

foto: winter 2009 Pimpelmees foto:winter 2009 Pimpelmees foto: winter 2009 Grote bonte Specht (man) winter 2009 Vink (man) foto: winter2009 Vink (vrouw) foto:winter 2009 Kruisbek man foto:winter 2009 Kruisbek vrouw