Vogels deel 34 blauwborst, fitis, rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, grote bonte specht, pimpelmees, oeverzwaluw

Deel 34 foto’s van diverse vogels (”vuggelkus’) in ons gebied

blauwborst, blauwborst/fitis/rietgors, aalscholver, huismus, roodborsttapuit, juveniel grote bonte specht, pimpelmees,
oeverzwaluw, koekoek, wulp met spreeuw


Blauwborst


Blauwborst, fitis en rietgors op gagelstruik (“schoolplaat sfeertje” bij het Biesven, Groote Heide Leende)
Urbi et orbi” (de zegen) van de Aalscholver hebben we! Locatie: Patersgronden. Voormalige landbouwgronden van de Achelse Kluis,
nu een natuurgebied aansluitend aan het Leenderbos en de Groote Heide


Ook in Ook in de natuur is het niet allemaal goud wat er blinkt. Maar daarom niet minde mooi!
Huismus man


Kleur bij kleur, (vrouwtje roodborsttapuit Groote Heide Leenderbos).


Juveniel grote bonte specht in nest. Leenderbos


PimpelmeesOeverzwaluw


KoekoekWulp met spreeuw

Geef een reactie