Uilenwerkgroep 2019

UILENWERKGROEP: 2019 EEN UITSTEKEND JAAR VOOR DE KERK– EN STEENUIL

Het gaat goed met steen- en kerkuil in het gebied van Hei-Heg en Hoogeind. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de hoge (veld) muizenstand, het hoofdvoedsel van kerkuil en in mindere mate van de steenuil. Dit resulteerde weer in relatief grote broedsels van beide uilensoorten. In enkele gevallen werd zelfs een tweede legsel van de kerkuil aangetroffen.
In totaal hebben we 21 broedgevallen van de steenuil en 9 broedgevallen van de kerkuil binnen de gemeente Heeze-Leende gevonden waarbij we respectievelijk 79 jonge steenuilen en 49 jonge kerkuilen geringd hebben in het kader van het broedbiologisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek geven ons meer inzicht in het wel en wee van de uilen. Het is daarom belangrijk dat we zoveel mogelijk terugmeldingen krijgen van geringde en ongeringde dode en levende uilen. Men kan dit altijd bij ondergetekende melden. Voor een uitgebreider verslag over de bevindingen van onze uilenwerkgroep verwijs ik u naar het jaarverslag over 2019 wat begin maart 2020 weer uitkomt.
Bovengenoemd succes is zeker ook mede te danken aan onze gastgevers die steeds weer op een enthousiaste manier reageren als op hun erf uilen geconstateerd worden. Het zijn de ogen en oren van onze werkgroep en het is telkens weer van beide zijden plezierig te kunnen genieten van deze vogelsoort. Wij hopen ook weer in het nieuwe jaar op een prettige samenwerking.

Namens de coördinator van de uilenwerkgroep Hei-Heg en Hoogeind
Adrie Staals
Tel 06-36020921

Geef een reactie