Zwijn in de media

Zwijntjes in het nieuws:  De media over de wilde zwijnen Leenderbos

Voor de Hoofdpagina en foto’s van Wilde Zwijnen klik hier

 

Kort geding Brabantse boeren om zwijnen

31/05/12, 11:09 − bron www.trouw.nl       bron: ANP
Boeren in de omgeving van het Leenderbos hebben een kort geding tegen de provincie Noord-Brabant aangespannen
om ’s nachts wilde zwijnen te mogen doden. Hobbyjagers die in opdracht van de Faunabeheereenheid schieten, boeken
onvoldoende resultaten, zeggen ze. Een snelle beslissing is nodig om meer gewasschade te voorkomen,
legde Marco Maas uit buurtschap Bruggerhuizen vandaag namens vijf bezwaarmakers uit.

Het zwijn heeft zich gevestigd in het zuidoosten van Brabant. Formeel is het beleid dat ze moeten worden afgeschoten
maar definitieve uitroeiing is volgens de provincie onmogelijk vanwege de voortplantingssnelheid.

Onbejaagd
De boeren denken dat de huidige jagers er geen belang bij hebben de totale populatie uit te roeien omdat er
dan uiteindelijk niks meer te jagen is. Ze schatten dat een gebied van 100 hectare onbejaagd blijft.

SP-gedeputeerde Johan van den Hout overweegt van het Leenderbos een leefgebied te maken zoals die er nu zijn in Limburg en op de Veluwe. Een meerderheid in Provinciale Staten is daar echter moeilijk voor te vinden.

Het kort geding dient op 12 juni bij de rechtbank in Den Bosch.

Wild zwijn in de verdomhoek

25-05-2012   Bron:  Eindhovens Dagblad       Auteur: Spinsels van Mari de Bijl

Provinciale staten wil de wilde zwijnen in het Leenderbos met grof geschut uitroeien. Nou neem ik aan dat we niet meteen aan bombardementen meoten denken.  Maar hoe dan ook ze moeten weg. Voorlopig houdt Sp-gedeputeerde Johan van den Hout voet bij stuk. Hij vindt dat er ruimte is voor een populatie zwijnen rond het Leenderbos. Nu is het zo dat overal in Limburg al illegale – maar dat weten ze niet – wilde zwijnen voorkomen. Ook in Brabant is dat het geval. Onder andere in de Peel en op de Stippelberg bij Gemert-Bakel worden ze gezien.

Dat wordt dus oorlog in de natuur, want ze standvastig en vruchtbaar. Ze staan, aan de grenzen met Duitsland en België, samen met het edelhert te trappelen om binnen te komen. Tot nu toe konden we ze met grof geschut tegenhouden. Het zwijn is echter al door de mazen van het net geglipt. In onze buurlanden kunnen ze wel in harmonie met deze grote zoogdieren leven. Daar zijn ze het ook gewend. Wij hebben het wilde zwijn al zo lang geleden ons landje uitgevochten, dat we niet meer weten hoe we er mee om moeten gaan. Ik erger me aan ongenuanceerde standpunten.

De Gemeente Heeze-Leende heeft voor het gemak het boerenstandpunt gekozen en geconstateerd dat zwijnen voor ziekten zorgen, gevaarlijk zijn voor de recreant en zeldzame planten in Natura2000-gebied Leenderbos uit kunnen roeien. Beslist geen uitgebalanceerd standpunt. De negatieve berichtgeving over de zwijnen zou volgens het gemeentebestuur – er zelf aan meewerkend – zelfs tot drastische terugloop van het aantal recreanten in het Leenderbos kunnen leiden. Dat, terwijl hordes mensen juist naar de Veluwe gaan in de hoop daar herten en zwijnen te zien.

De horeca daar vaart er wel bij. Ik denk dat een ongekleurde voorlichting op zijn plaats is, maar die is moeilijk te verkrijgen. Ik vind het leuk als ik een zwijn tegenkom. Dan wordt het al lastig om een genuanceerd stukje te schrijven, maar ik probeer het wel. Ook onder natuurliefhebbers zijn de meningen trouwens verdeeld. Schiet ze maar af, die zwijnen, anders loopt het uit de hand. Weer anderen vinden een gecontroleerde, kleine populatie een toevoeging aan de natuur. Ik dus ook. Hoe dan ook, provincie hak de knoop snel door!

Zwijnen weer tolereren in het Leenderbos

25-05-2012   Bron:  Eindhovens Dagblad       Auteur: Olga van Lierop

Wilde zwijnen in het Leenderbos zijn niet weg te krijgen en moeten worden getolereerd. Dat vindt gedeputeerde
Johan van den Hout (SP) die ver gevorderd is met het maken van beleid dat dit mogelijk maakt.
Ook vier andere diersoorten die oorspronkelijk in Brabant leefden, wil hij herintroduceren. Het gaat om het edelhert,
dat in het Groene Woud leeft, en de lynx, de otter en de wisent – ook wel Europese bizon genoemd.
Van den Hout is ervan overtuigd dat de zwijnen zich niet laten verjagen.
Hij wil af van de huidige nullijn, die als doel heeft de populatie in het Leenderbos uit te roeien.

PS Brabant dwingt tot intensieve zwijnenjacht

11-05-2012   Bron:  Eindhovens Dagblad

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben SP-gedeputeerde Johan van den Hout gedwongen om meer maatregelen te nemen tegen de groeiende populatie wilde zwijnen in het zuidoosten van Brabant.
Een motie waarin hij wordt opgeroepen om extra maatregelen te onderzoeken, zoals nachtkijkers en drijfjacht, kreeg met CDA, VVD, SP en PVV ruime steun.
De wilde zwijnen zijn een veelbesproken onderwerp in Provinciale Staten. De SP-gedeputeerde is bezig met een onderzoek naar mogelijkheden voor een of enkele leefgebieden voor wilde zwijnen zoals die er nu zijn in Limburg en op de Veluwe.
Volgens hem zijn de zwijnen een verrijking voor de Brabantse natuur.
Definitieve uitroeiing noemde Van den Hout eerder niet realistisch vanwege de voortplantingssnelheid en inloop van buiten de provinciegrenzen

Wilde zwijnen doden?

( INGEZONDEN OPINIE IN HET EINDHOVENS DAGBLAD )

09 mei 2012            Bron: Eindhovens Dagblad   Auteur:  Desiree Pennings, freelance journalist.

Vol verbazing heb ik het opiniestuk gelezen waarin de campingondernemers Niels en Jasper van Ham stellen dat wilde zwijnen het gras op hun camping omwoelen en een gevaar vormen voor toeristen (ED 28 april). En daarom moeten alle wilde zwijnen in de Leenderbossen maar afgeschoten worden. Ik begrijp dat het vervelend is wanneer een wild zwijn je grasveld of je akker omwoelt. Dat kost geld. Maar om dan maar meteen te roepen dat alle zwijnen dood moeten, vind ik erg kort door de bocht. Kunnen we niet eerst kijken naar een geschiktere oplossing?

Wilde zwijnen kwamen oorspronkelijk voor in Noord-Brabant. Deze dieren moeten ook leven. Daarom gaan ze op zoek naar insecten en vruchten. Soms woelen ze dan een akker om. Vervelend. Niet alleen daarom, maar mede door de volksverhalen die over deze dieren de ronde doen, worden ze veracht en vermoord. Ook nu nog gaan er verhaaltjes rond. Het zwijn zou gevaarlijk zijn voor wandelaars, voor kinderen en honden. Wanneer je de (zogende) zwijnen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Wanneer je ze probeert te aaien of een hond op de dieren afstormt, gaan ze in de verdediging. Lijkt me logisch. Ik heb ook een hond. Ik ben nog steeds niet bang om met hem door de Leenderbossen te lopen. Ik zou banger zijn voor de jagers die ik tegenkom dan voor een zwijn.

Hoeveel mensen zijn in het afgelopen jaar nu werkelijk aangevallen door een zwijn? Waarschijnlijk minder dan door een hond of een mens. Daarnaast is het zwijn schuw en is het een nacht- en schemerdier. De kans dat je een wild zwijn tegenkomt tijdens je wandeling overdag is erg klein.
Lange tijd kwamen geen wilde zwijnen meer voor in Brabant. Ze werden gedood door de mens. Nu, eeuwen later, vinden deze dieren de weg terug. In plaats van blij te zijn dat het natuurlijk evenwicht zich herstelt, staat de mens ze op te wachten met een jachtgeweer. Wanneer een mens last denkt te hebben van een dier moet dat dier dood. Om de één of andere reden denken mensen zo. Maar laten we het eens van de andere kant bekijken. Zwijnen in het Leenderbos doen ook goed werk. Ze wroeten de aarde om waardoor de bosgrond vruchtbaarder wordt. Zaden kunnen daardoor beter kiemen. Zwijnen zijn alleseters die ook schadelijke insecten en knaagdieren eten. Op deze manier houden ze de biodiversiteit in evenwicht. Als boer of campinghouder kun je tegen de aanwezigneid van wilde zwijnen zijn, omdat ze grond omwroeten. Iedereen weet echter dat ook boeren niet altijd even milieuvriendelijk werken. Ook een camping is niet goed voor de natuur. Ik denk dat toeristen meer vernielen dan een varken. Wanneer je een bedrijf begint in een natuurgebied weet je dat daar wilde dieren leven. Wanneer je daar last van hebt, moet je daar een oplossing voor vinden. Maar laat dat alsjeblieft een diervriendelijke oplossing zijn.

Alle zwijnen zomaar neerknallen getuigt niet van respect voor ander leven; dat getuigt van gemakzucht.

Desiree Pennings, freelance journalist.

Zwijnen zijn geen aanwinst

( INGEZONDEN OPINIE IN HET EINDHOVENS DAGBLAD )

28-04-2012                Bron: Eindhovens Dagblad   Auteurs: Niels en Jasper van Ham  van natuur- camping Klein Frankrijk in Leenderstrijp.

Als burgers en ondernemers uit Leenderstrijp vragen wij ons af hoe het verder moet met de wilde zwijnen in het Leenderbos. In 2008 stonden ze voor het eerst aan de rand van onze natuurcamping Klein Frankrijk vlakbij het Leenderbos.Ze gedroegen zich redelijk mak, waren kennelijk gewend aan de mens en leverden een prachtig schouwspel op voor onze gasten. Ze waren tot dan toe tientallen jaren niet gezien en zoals nu blijkt uit onderzoek hebben ze geen enkele genetische correlatie met andere populaties in België of Nederland. Dit duidt op uitgezette dieren.
Inmiddels is er na vier jaar veel veranderd. De zwijnen zijn totaal verwilderd en laten zich overdag zelden meer zien. Wat we wel zien is het overhoop zetten van ons kampeerterrein gedurende de nacht. Het aantal zwijnen en het gewroet neemt hand over hand toe. Inmiddels hebben we grote delen van de camping één of meerdere keren opnieuw ingezaaid.

Ook onze natuurgerichte gasten (2.500 tot 3.000 overnachtingen per seizoen) verlangen een vlak grasland en geen knollenveld om hun tent neer te zetten. Op een schadefonds kunnen particulieren of niet-landbouwbedrijven geen beroep doen. Voor eigen rekening dertien hectare effectief afrasteren is duur en verandert definitief het karakter van onze camping. Nu wandelen gasten vrij het bos in, wel of niet met een (aangelijnde) hond.
Wij moeten er niet aan denken dat zich een ongeluk voordoet. Bekend is dat een wild zwijn tijdens de zoogperiode een ongekend moederinstinct vertoont. Als een zwijn haar biggen wil beschermen zijn passerende wandelaars en vooral honden niet veilig. Het verhaal dat hier vlakbij in Gastel op 1 en 2 januari een hond tot twee keer toe onder een wild zwijn terecht kwam, staat zeker niet op zichzelf. Hier in Leenderstrijp hebben wandelaars iets soortgelijks meegemaakt. Zij durven met hun hond niet meer het bos in. Zwijnen trekken op den duur het dorp of de stad in. In de stad Berlijn leven circa achtduizend wilde zwijnen. Een idee hiervan zie je op het Youtube filmpje ‘wild boars on streets of Berlin’. Wilde zwijnen zijn in Berlijn verantwoordelijk voor 15 procent van de auto-ongelukken.

Een gedoog- of leefgebied hier in het Leenderbos is risicovol. De lasten zijn niet alleen voor de boeren veel hoger dan de lusten. Afrasteren zoals in Limburg is gezien de vele beken, wegen en paden niet mogelijk. Beheersen van een ‘vrije’ populatie kan alleen met niet acceptabele afschottragedies en risico’s voor de toeristen.
Politici en beleidsmakers dienen een evenwichtige afweging te maken waarbij naast vermeende natuurwinst ook leefbaarheid en economie een rol spelen.

Voor ons is het duidelijk: zwijnen zijn geen aanwinst, wij pleiten voor de nul-optie.

Niels en Jasper van Ham, natuur- camping Klein Frankrijk in Leenderstrijp.

Zwijntjes

22-04-2012                Bron:  website JohanvandenHout.nl
Auteur: Gedeputeerde Johan van den Hout (SP), portefeuille Ecologie en Handhaving Provincie Noord-Brabant

De everzwijnen uit het Leenderbos blijven de media maar beheersen. Per zwijn hebben ze inmiddels regels in de krant gekregen dan het nieuwe natuurbeleid dat we aan het schrijven zijn. Is niet zo raar natuurlijk, beleid is niet zichtbaar en spreekt niet meteen tot de verbeelding; everzwijnen wel.

De reacties lopen uiteen van ‘leuk, echte natuur’, tot ‘weg met die beesten!’. Tijd voor een update, wat is er werkelijk aan de hand. Om te beginnen, Brabant heeft nog altijd een nuloptie als het over wilde zwijnen gaat. Dat betekent dat ze overal en altijd bejaagd mogen worden, en dat gebeurt dan ook, zeker in het Leenderbos. Elke week zijn jagers actief om everzwijnen te schieten en daarmee de populatie onder controle te houden. En dat moet ook.

De kranten staan echter ook bol van de indianenverhalen. Dat ik van plan zou zijn om alle zwijnen maar te laten doen wat ze willen waardoor de populatie uit de hand loopt, ze hele akkers gaan omploegen, verkeersongevallen veroorzaken of zelfs wandelaars aanvallen. Dat is natuurlijk niet het geval. Ook over de aantallen lopen de meningen uiteen. Waarschijnlijk gaat het om zo’n zeventig dieren, niet om de honderden die ik ook wel eens hoor noemen.

Wat zijn we dan wél van plan? Heel eenvoudig: de zogenaamde nuloptie en alle jacht leiden niet tot het verdwijnen van de wilde zwijnen. Al járen niet, en ik verwacht niet dat dat de komende tijd echt gaat veranderen. Die lijn voortzetten lijkt dan ook ‘beleid tegen beter weten in’. Dus onderzoeken we nu alternatieven. Wat kunnen we doen voor de zwijnen, de natuur en de omgeving met een ander beleid? Is het zinvol om een leefgebied voor zwijnen aan te wijzen, hoe zou dat dan moeten en wat gaat dat betekenen. Dat zijn we nu aan ‘t onderzoeken, en daarover voeren we gesprekken met Jan en alleman. Binnenkort gaan we op bezoek in Duitsland in een gebied met (nog véél meer) wilde zwijnen om te zien hoe ze er daar mee om gaan. En voor de zomer zal ik een voorstel doen.

Dat nieuwe beleid zal sowieso inhouden dat de populatie onder controle gehouden moet worden; met jacht dus. Het zal ook moeten inhouden dat agrariërs in de omgeving er zo min mogelijk last van hebben, en dat ze geen gevaar opleveren voor wandelaars en het verkeer. Ik denk dat dat moet kunnen, en dat we dan een realistischer beleid hebben. Dat geldt trouwens niet alleen voor wilde zwijnen maar ook voor andere zoogdieren. Daarover later meer…

Gedeputeerde Johan van den Hout (SP), portefeuille Ecologie en Handhaving Provincie Noord-Brabant

 

 

Oproep zwijnenjacht berust niet op feiten  ( INGEZONDEN OPINIE IN HET EINDHOVENS DAGBLAD )

17-04-2012                Bron: Eindhovens Dagblad   Auteur: Marco van der Wel van De Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is verbaasd over de oproep van de ZLTO aan de provincie om zwijnen met nachtkijkers te bejagen.
Onlangs gaf de provincie juist aan dat het Leenderbos een nieuw leefgebied voor wilde zwijnen kan zijn en dat deze dieren een verrijking zijn voor de biodiversiteit. Het is ook bekend dat jagen niet leidt tot minder maar als reactie daarop tot méér dieren. De vraag om intensivering van de jacht is volgens onze partij dan ook niet gebaseerd op feiten maar op onwetendheid.

De schade die wilde zwijnen aanrichten is beperkt (enkele tienduizenden euro’s per jaar) en wordt vergoed uit het Faunafonds. Verder toont onderzoek van Tom Bade aan dat een natuurgebied met wild extra aantrekkelijk is voor bezoekers, wat goed nieuws is voor de recreatieve sector. Hoewel wij begrijpen dat de schade vervelend is voor de getroffene is dit volgens onze partij geen reden om op wilde zwijnen te jagen. Wij zijn van mening dat de landbouw al een onevenredig groot beslag legt op de leefgebieden voor dieren. De balans tussen mens en natuur is ver te zoeken.

Eerder stelde onze partij vragen over de zwijnen in het Leenderbos. Uit de antwoorden van de provincie blijkt dat de zwijnen geen overdraagbare ziektes bij zich dragen en dat de kans op besmetting van varkens zeer onwaarschijnlijk is. Verder blijkt uit de

antwoorden dat er geen verkeersongelukken bekend zijn en dat er ook geen mensen zijn aangevallen. Als deze gevallen niet bekend zijn, dan moet men vraagtekens zetten bij de waarheid van die verhalen! Wij zijn van mening dat broodjeaapverhalen niet moeten resulteren in het afschieten van dieren.

Overigens is het gebruik van nachtkijkers (restlichtversterkers) volgens een Benelux overeenkomst niet toegestaan. Daar lopen nu verschillende rechtszaken over in Nederland. De provincie kan er niet zomaar een ontheffing voor geven. Des te wranger is het dat wel al op wilde zwijnen wordt gejaagd met kunstlicht op basis van een eerder verleende ontheffing. Onze partij ziet voldoende mogelijkheden om overlast door middel van diervriendelijke maatregelen te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters.

Dat de ZLTO zo hard ageert tegen de zwijnen vinden wij een typisch geval van wat de boer niet kent ….

Marco van der Wel van De Partij voor de Dieren

Zwijnen horen niet in Leenderbos   ( INGEZONDEN OPINIE IN HET EINDHOVENS DAGBLAD )

13-04-2012                Bron: Eindhovens Dagblad   Door Janus Scheepers, bestuurder van de ZLTO.

In Brabant mag geen leefgebied voor wilde zwijnen worden ingericht. Die afspraak moet worden nageleefd, stelt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers, voorafgaand aan een debat vandaag in Provinciale Staten.
In Nederland zijn twee grote natuurgebieden aangewezen als leefgebied voor wilde zwijnen. In Midden-Limburg is dat De Meinweg, in Gelderland De Veluwe. Voor Brabant is dus geen leefgebied voor zwijnen aangewezen. Onlangs bevestigde gedeputeerde Johan van den Hout (SP, Natuur) dit beleid op vragen van Provinciale Staten. Hoewel hij eerder liet doorschemeren best te voelen voor een leefgebied, heeft hij die mening later publiekelijk genuanceerd. Dat siert hem, omdat in de Brabantse samenleving geen meerderheid is voor een ander beleid en in Brabant ook geen geschikte gebieden zijn. Dat is A zeggen, maar wanneer zegt hij ook B?

Geen wilde zwijnen in Brabant, daar zijn we het dus over eens. In beleidstaal heet dat een nuloptie en dat wil zeggen dat in principe nergens wilde zwijnen worden geduld. Nu weet elk buitenmens dat nul wilde zwijnen waarschijnlijk niet zal lukken. Er zullen altijd wel een paar dieren rondzwerven in de Brabantse natuurgebieden. Dieren die een nachtje ‘overkomen uit Limburg’ bijvoorbeeld. Er staat nergens een hek tussen natuurgebied De Meinweg, De Veluwe en de natuurgebieden in Brabant.
Maar als de faunabeheerders niet snel een ontheffing krijgen om actiever de populatie wilde zwijnen te beheren, wordt het dweilen met de kraan open. Wilde zwijnen in goede conditie, met genoeg te eten, vermenigvuldigen zich rap. Zonder actief beheer is de nuloptie dus een wassen neus.

Het provinciebestuur heeft de sleutel in handen. Als gedeputeerde Van den Hout A zegt en voor de nuloptie is, moet hij nu ook B zeggen en ontheffing verlenen voor de één-op-één-beheermethode en het gebruik van een restlichtkijker (een soort nachtkijker). Wat houdt hem tegen? Van Hout kan zich beroepen op een goed gekeurd faunabeheerplan en refereren aan het door Staatsbosbeheer opgestelde plan van aanpak. Hij kan met één handtekening toestaan dat de jagers gebruik kunnen maken van de één-op-één-beheermethode en de restlichtkijker voor het Leenderbos, zodat ook na zonsondergang de wilde zwijnen beheerd kunnen worden. Niet alleen om schade in landbouwgewassen te voorkomen, maar ook omwille van de verkeersveiligheid. Niemand zit te wachten op een aanrijding met een wild zwijn.

Zonder ontheffing zal de doelstelling om in 2016 de nulstand te bereiken niet gehaald worden. Het gaat om 80 tot 120 dieren die voor tienduizenden euro’s schade aan kunnen richten. Een handtekening. Dat moet toch lukken?!

Janus Scheepers, bestuurder van de ZLTO

Brabant erkent dat wild zwijn blijvertje is

19-03-2012                Bron: Eindhovens Dagblad

DEN BOSCH – Noord-Brabant erkent dat de populatie wilde zwijnen in het zuidoosten van de provincie niet meer uit te roeien is.

“Een definitieve nulstand lijkt vanwege de inloop over de provinciegrenzen, de voortplantingssnelheid en de grootte en van het leefterrein niet realistisch”, antwoordt gedeputeerde Johan van den Hout maandag op vragen van de Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren. Brabant onderzoekt de mogelijkheden voor een of enkele leefgebieden voor wilde zwijnen zoals die er nu zijn in Limburg en op de Veluwe. “Wilde zwijnen hebben een positief effect op de biodiversiteit en zijn daarom een verrijking voor de Brabantse natuur”, schrijft de gedeputeerde nu al. Hij verwacht voor de zomer duidelijkheid te geven over de toekomst van de wilde zwijnen in Brabant. Het plan om van bijvoorbeeld het Leenderbos een leefgebied te maken, stuit op weerstand. De gemeente Heeze-Leende is tegen vanwege gewasschade en onveiligheid voor bezoekers. Naar schatting zitten er nu rond de 70 wilde zwijnen in het Leenderbos.

 

Partij voor de Dieren wil zwijnen in Brabant toestaan

25-02-2012   Bron:  omroepbrabant.nl

DEN BOSCH – Het Leenderbos ten zuiden van Eindhoven moet officieel leefgebied worden voor wilde zwijnen. Dat vindt de Partij voor de Dieren. In het bos leven naar schatting 300 zwijnen. Jagers streven naar de nulstand. Volgens de Partij voor de Dieren blijkt dat onuitvoerbaar. De partij ziet de wilde zwijnen als een ‘welkome verrijking van de Brabantse natuur’ en noemt pogingen om het dier uit de roeien ‘wreed en zinloos’. De gemeente Heeze-Leende is het daarmee niet eens en stuurde vorige week nog een brandbrief naar de provincie over de overlast van de zwijnen in het Leenderbos.

Sinds vijf jaar
Officieel mogen wilde zwijnen alleen voorkomen op de Veluwe en in een natuurgebied bij Roermond. Maar sinds vijf jaar lopen ze ook rond de Groote Peel en in het Leenderbos. De provincie overweegt het verzet tegen de opmars van de zwijnen op te geven.

Varkenspest
Een van de belangrijkste bezwaren daartegen komt van varkensboeren die bang zijn voor besmettelijke ziekten als de varkenspest. Volgens de Partij voor de Dieren is het gevaar daarvoor ‘zeer miniem’, omdat ‘bijna alle varkens in Nederland opgesloten zitten in hermetisch afgesloten stallen’.

 

Beantwoording Kamervragen over de onbeheersbaarheid van populatie wilde zwijnen in het Leenderbos

23-02-2012                Bron: www.rijksoverheid.nl

Download de publicatie ‘Beantwoording Kamervragen over de onbeheersbaarheid van populatie wilde zwijnen in het Leenderbos ’

Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op de vragen van het lid Hazekamp (PvdD) over de onbeheersbaarheid
van de populatie wilde zwijnen bij het Leenderbos door toedoen van jagers.

 

 

Heeze-Leende stuurt brandbrief over zwijnen

16-02-2012                Bron: Eindhovens Dagblad

HEEZE-LEENDE Na boeren en omwonenden slaat nu ook de gemeente Heeze-Leende alarm over de populatie wilde zwijnen in het Leenderbos.  Burgemeester en wethouders hebben de provincie een brandbrief gestuurd. Daarin uiten ze hun zorg over de overlast die de beesten veroorzaken, over de veiligheid van bezoekers aan het bos en over het risico op dierziektes. De gemeente vreest dat gedeputeerde Johan van den Hout het Leenderbos wil aanmerken als leefgebied voor de zwijnen. In dat geval vervalt de doelstelling dat er in 2016 geen zwijnen meer mogen leven.

Onderstaande tekst is afkomstig van de gemeente site:
Brandbrief college aan provincie: overlast wilde zwijnen Leenderbos
Het college van burgemeester en wethouders heeft een brandbrief gestuurd aan de provincie Noord-Brabant in verband met de grote overlast van wilde zwijnen in het Leenderbos. Naast de overlast in de vorm van schade aan gewassen maakt het college zich ernstig zorgen over de veiligheid van bezoekers van het gebied. Ook neemt de populatie van wilde zwijnen explosief toe en met name de overdracht van veterinaire ziektes van wilde zwijnen naar varkens kan desastreuze gevolgen hebben, namelijk het ruimen van bedrijven.Daarnaast heeft het college vastgesteld dat er wettelijk geen wilde zwijnen getolereerd mogen worden in het Leenderbos. Op basis van de beleidslijn zoals vastgelegd in de nota Jacht en Wildbeheer geldt er voor Noord-Brabant een zogenaamde nuloptie. Dat wil zeggen dat er geen wilde zwijnen in de provincie worden geaccepteerd. Voor wilde zwijnen zijn in Nederland slechts twee gebieden aangewezen waar zij in de vrije wildbaan mogen leven. Dit zijn de Veluwe en in het Meinweggebied. De begrenzing is vastgelegd in de nota Jacht en Wildbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit beleid wordt op dit moment door de provincie bekrachtigd.

Het college geeft in de brief aan de provincie aan het vreemd te vinden, gelet op het vorenstaande, om te horen dat de verantwoordelijk gedeputeerde Van Hout zich onlangs in de media liet ontvallen dat hij wel voorstander zou zijn om het Leenderbos aan te wijzen als een gedoog- en leefgebied voor wilde zwijnen. Het college is hier zeker geen voorstander van. Sterker nog, het college heeft de provincie verzocht de beleidslijn (nuloptie) zoals vastgelegd in de nota Jacht en Wildbeheer te handhaven. Dit om bovenstaande problemen in de toekomst te voorkomen. Verzocht is of de provincie binnen vier weken haar standpunt aan het college kenbaar wil maken.

Angst voor gedogen van zwijn

03-02-2012              Bron: Eindhovens Dagblad

EINDHOVEN – Het Leenderbos aanmerken als leefgebied voor wilde zwijnen is vragen om problemen. Dat vinden met name boeren, die ervan zijn geschrokken dat gedeputeerde Johan van den Hout (SP, Ecologie en Handhaving) hiervoor de mogelijkheden bekijkt. Een niet te handhaven populatie, met veel schade aan gewassen en mogelijke ziektes tot gevolg, is het grootste schrikbeeld. Ook is er angst voor agressie van en ongelukken met de beesten. In het Leenderbos leven sinds enkele jaren wilde zwijnen maar eigenlijk zijn ze er niet toegestaan. Nederland kent namelijk maar twee leefgebieden voor de dieren: de nationale parken De Hoge Veluwe en De Meinweg bij Roermond. Het echtpaar Vermeulen uit Gastel zegt twee keer te zijn aangevallen door een zwijn.

 

Twist om ongewenste zwijnen

25-01-2012              Bron: Eindhovens Dagblad

LEENDE – Zijn het er zestig of driehonderd? De schattingen van het aantal wilde zwijnen in het Leenderbos lopen nogal uiteen. Maar dat er een probleem is en dat daarvoor een oplossing moet komen, stond maandag voor de bezwarencommissie van de provincie niet ter discussie. Wel zijn Marco Maas, een kleine agrariër in het buurtschap Bruggerhuizen, en de Faunabeheereenheid het oneens over de aanpak van de ongewenste zwijnenpopulatie in het bosgebied.
Maas stapte met een tweede boer naar de bezwarencommissie. De hobbyjagers die werken in opdracht van de Faunabeheereenheid schieten volgens hen veel te weinig zwijnen af waardoor de populatie snel groeit. “Een zwijn vangen kost gemiddeld tussen de honderd en tweehonderd uur”, zegt Maas. “Het zijn schuwe beesten. Ze ruiken mensen op driehonderd meter afstand. De jagers besteden al hun uren aan de zwijnen maar komen tijd tekort om driehonderd beesten te schieten.”
Jagen
Ook is volgens Maas niet voor elk gebied in en rond het Leenderbos duidelijk wie er na zonsondergang mag jagen. “Dat is onzin”, stelt Erik Koffeman, adjunct-secretaris van de Faunabeheereenheid. “Er is een planmatige aanpak van de zwijnenoverlast. Daarvoor moet je afspraken maken met alle partijen die in het gebied actief zijn. Maas wil dat niet. Hij wil zelf bepalen wanneer dieren worden afgeschoten, maar dat laten de regels niet toe. Je kunt niet iedereen willekeurig laten schieten. Dat is veel te gevaarlijk.” Volgens Koffeman werken zo’n dertig jagers maandelijks driehonderd tot vierhonderd uur aan het terugdringen van het aantal zwijnen. “En dat is het maximaal haalbare.”

 

Populatie zwijnen Leenderbos onbeheersbaar

23-01-2012              Bron: Eindhovens Dagblad

DEN BOSCH (ANP) – Boeren in de omgeving van het Leenderbos zeggen dat hobbyjagers die werken in opdracht van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, veel te weinig wilde zwijnen afschieten. De jagers boeken onvoldoende resultaten en de populatie is onbeheersbaar geworden, zeggen ze.
Boeren uit het buurtschap Bruggerhuizen willen zelf toestemming om in de nacht met kunstlicht te jagen op de zwijnen, betoogden ze maandag in een bezwaarprocedure bij de provincie Noord-Brabant.
De Zoogdiervereniging constateerde anderhalf jaar geleden dat het wilde zwijn zich definitief heeft gevestigd in het Leenderbos. Het afschot heeft slechts een stabiliserende functie, stelde de Zoogdiervereniging destijds. De boeren zeggen dat de populatie groeit omdat de zwijnen zich snel voortplanten. Ze schatten het totale aantal op 300. De zwijnen veroorzaken schade aan gras, maïs, bieten en aardappelen.De Faunabeheereenheid weigert de boeren zelf te laten jagen vanwege het conflict dat er bestaat met de hobbyjagers. De boeren denken dat de jagers er geen belang bij hebben de totale populatie uit te roeien omdat er dan uiteindelijk niks meer te jagen is. Ze schatten dat een gebied van 100 hectare onbejaagd blijft. Adjunct-secretaris Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid ontkende maandag dat zijn jagers de populatie in stand willen houden. De Faunabeheereenheid wil rivaliserende boeren en hobbyjagers vanwege de veiligheid niet samen laten jagen. Nederland telt twee leefgebieden voor wilde zwijnen. Het ene is op de Veluwe, het andere in De Meinweg bij Roermond. Buiten deze gebieden mogen jagers zwijnen afschieten. De Zoogdiervereniging wil graag een leefgebied voor wilde zwijnen rond Eindhoven. De huidige Brabantse SP-gedeputeerde Johan van den Hout zou daar over willen nadenken

 

 

Niet alle zwijnen zijn af te schieten

27-04-2011             Bron: Eindhovens Dagblad

HEEZE-LEENDE – In het Leenderbos zitten honderd tot tweehonderd wilde zwijnen, zegt districtshoofd Peel en Kempen Arjan van der Zee van Staatsbosbeheer. Er zijn daar dit jaar al 23 volwassen dieren afgeschoten. Maar dat zal het tij niet kunnen keren, betoogde hij woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst met de raad van Heeze-Leende. Je vindt inmiddels overal in het land wilde zwijnen, terwijl ze alleen in leefgebieden op de Veluwe en nationaal park De Meinweg in Limburg zijn toegestaan. “Ze vermeerderen zich sneller dan je met afschieten kunt tegengaan”, aldus Van der Zee. “Samen met de wildbeheereenheden pakken we de bestrijding hier aan, in overleg met de ZLTO en plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind. Alle afgeschoten dieren worden onderzocht en geregistreerd. Er is er nog geen met een varkenspestbesmetting aangetroffen.”

 

Werkgroep wil aanpak wilde zwijnen Leende

18-02-2011              Bron: Eindhovens Dagblad

LEENDE – Wilde zwijnen uit het Leenderbos veroorzaken steeds meer overlast aan de randen van het gebied. De nieuwe Klankbordgroep Wild Zwijn Leenderbos bereidt een actieplan voor om de populatie terug te dringen. Hoeveel wilde zwijnen er precies in het Leenderbos rondlopen weet niemand. Grove schattingen lopen uiteen van vijftig tot honderd dieren, maar het zouden er ook wel eens meer dan tweehonderd kunnen zijn, is de gedachte in de klankbordgroep. Boeren hebben al rotten van 27 en van 43 beesten geteld. Sinds 2007 zijn in dit gebied vijftig zwijnen afgeschoten. Afgelopen winter zijn er enkele tientallen gedood. Officieel mag er geen enkel wild zwijn in dit gebied tussen Leende, Valkenswaard en de Achelse Kluis rondlopen. In Nederland worden alleen op de Veluwe en in natuurgebied De Meinweg bij Roermond zulke varkens getolereerd. De laatste jaren rukt het zwijn ook buiten die twee terreinen op. Jacht is het enige effectieve middel om de stand onder controle te houden. Volgens secretaris Erik Koffeman van Faunabeheer Brabant is er juridisch geen beletsel om zo nodig alle zwijnen af te schieten. “Maar we zijn wel beperkt in onze mogelijkheden. Het is verboden om bij donker met kunstlicht te jagen. Overdag zijn ze moeilijk te vinden, omdat het gebied naar verhouding erg groot is. Je kunt ook drijfjacht overwegen, maar daar is grote maatschappelijke weerstand tegen. Daar moet je rekening mee houden.”  Koffeman spreekt van een zorgelijke situatie. “Dit is moeilijk onder controle te houden.” Ook hij kan niet aangeven hoeveel zwijnen er precies zijn.  Grote angst onder boeren is dat de zwijnen besmettelijke ziekten als varkenspest met zich mee brengen. Ook zijn ze beducht voor schade aan gewassen en weilanden. Als zwijnen uitbreken, kunnen ze op de wegen rond het Leenderbos ook ongelukken veroorzaken.

 

 

Tientallen wilde zwijnen in Leenderbos

29-04-2009              Bron: Eindhovens Dagblad

VALKENSWAARD – “Een echte probleempopulatie’, noemt adjunct-secretaris Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Noord- Brabant de tientallen wilde zwijnen die vanuit Belgisch Limburg zijn uitgezworven over het Leenderbos en omgeving, grofweg tussen Valkenswaard, Leende en de grens met België. Wildbeheereenheden hebbben sinds juni negentien beesten afgeschoten, maar er lopen er nog zeker dertig rond. Jagers troffen een half jaar geleden zelfs een wild zwijn aan op korte afstand van A67, iets boven Waalre. Het leefgebied van wilde zwijnen is in Nederland op papier beperkt tot de Veluwe en natuurpark De Meinweg bij Roermond. De Faunabeheereenheid, ingesteld door de provincie, ziet onder meer toe op het handhaven van de nulstand buiten die gebieden. In de praktijk gebeurt dat door jachthouders die, via hun eigen organisaties, deel uitmaken van de Faunabeheereenheid. Voornaamste reden om het wilde zwijn in toom te houden is het voorkomen van veterinaire ziektes, zoals varkenspest. Overstekende zwijnen kunnen ook een gevaar vormen voor automobilisten. Bovendien woelen en wroeten ze op zoek naar voedsel akkers om, en brengen ze schade toe aan gewassen. Agrarische schade kan worden geclaimd bij het landelijk Faunafonds. Uit de omgeving Valkenswaard zijn er nog geen meldingen bekend. In februari vorig jaar jaar zag de Faunabeheereenheid zich voor de eerste maal geconfronteerd met wat ze gemakshalve betiteld als ‘de Belgische varkens’ die in de buurt van Hamont-Achel de grens waren overgekomen. Aanvankelijk werd nog uitgegaan van een kleine groep van negen, gaandeweg bleek dat het er dertig tot zevendertig moeten zijn geweest. “We dachten dat het een klein, incidenteel probleem was”, zegt Koffeman. “Het is onderschat.” Over de herkomst bestaat onduidelijkheid. De Faunabeheereenheid zegt dat de beesten zijn losgelaten uit een fokkerij bij Neerpelt die het door de gekelderde vleesprijzen niet kon bolwerken, en baseert zich daarbij op contacten met de Valkenswaardse politie. Maar noch de regiopolitie, noch de politie van Neerpelt kan dat bevestigen. Wel meldt de politie van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt de aanwezigheid van zwijnen in de streek en de bijbehorende overlast in 2007 en 2008. Die zwijnen zouden volgens de Vlaamse politie afkomstig zijn geweest uit de Ardennen, of doelbewust zijn uitgezet voor de jacht. Of het aantal wilde zwijnen kan worden beteugeld en of en hoe ver ze hun leefgebied zullen uitbreiden, is ook voor de Faunabeheereenheid voorlopig onduidelijk. Zwijnen mijden weliswaar de bebouwde omgeving, maar snelwegen zijn voor de beesten geen onoverkomelijke barrières. In het meest ongunstige scenario trekken de dieren oostelijk rond Eindhoven en belanden ze in Het Groene Woud: het gebied tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch met bossen, heide, zandverstuivingen, graslanden en akkers.

 

Jacht in Leenderbos op vier wilde zwijnen: 2 van de 6 zwijnen inmiddels afgeschoten2

juni 2008        Bron: Eindhovens Dagblad      bewerkt door de webbeheerder:

“Wandelaars in het Leenderbos tussen Valkenswaard en Leende kunnen tijdens hun wandeling verrast worden door wilde zwijnen.
De vier wilde zwijnen houden zich volgens boswachter Sjaak Smits vooral op in de natte gebieden, zoals het dal van de
Tongelreep en nabij de voormalige visvijvers in bosgebied Valkenhorst. Ook bij het Soerendonks Goor zijn ze gesignaleerd.
Omdat de provincie de ‘nul-optie’ hanteert heeft Staatsbosbeheer de wildbeheereenheid opdracht gegeven de dieren af te schieten.
Inmiddels zijn twee van de zes wilde zwijnen afgeschoten. Het schieten is volgens Smits geen gemakkelijke opgave.
Dit komt doordat het nachtdieren zijn die zich overdag schuilhouden. De wilde zwijnen moeten worden afgeschoten omdat ze besmettingsgevaar
kunnen opleveren voor omliggende (intensieve) veehouderijen. Ook als de dieren oversteken kunnen ze gevaarlijk zijn voor de verkeersveiligheid.
Waar de dieren vandaan komen is voor boswachter Smits een raadsel”

naar het begin

Buurtbrigadier Hans Leijssen:  (30-maart-2008)

Volgens Hans Leijssen, buurtbrigadier bij de Politie Brabant-Oost, Afdeling Cranendonck-Heeze-Leende:

” Ze zijn vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Achel (Belgie) waar een groot aantal is ontsnapt uit een zwijnenfokkerij.
Ik heb dit uit de geruchten die her en der de ronde gaan, maar dit wordt ook bevestigd door de politie te Overpelt.
Het zijn echte wandelaars want donderdagmiddag zijn ze gezien bij de Achelse kluis en gisterenavond (29 maart 2008) waren
ze bij de schaapskooi. Hoe langer ze in de vrije natuur verblijven des te meer de zwijnen verwilderen.”

Het werkgebied van buurtbrigadier Hans Leijssen beslaat het gebied:
Leende,  Leenderstrijp,  Het  Leenderbos en Sterksel .

naar het begin

Krantenartikel  februari 2008           Bron: Eindhovens Dagblad

Eindhovens Dagblad:  Zwijnen Soerendonk worden afgeschoten
21 feb 2008, 02:52 – SOERENDONK – Bij het Soerendonkse Goor scharrelen sinds kort een paar wilde zwijnen rond.
Hoewel de dieren beschermd zijn, zullen ze toch op korte termijn door jagers worden afgeschoten.
De enige twee gebieden in Nederland waar wilde zwijnen mogen leven zijn de Veluwe en natuurgebied de Meinweg boven Roermond.
Daarbuiten moeten de dieren worden afgeschoten. “Daarover zijn landelijk afspraken gemaakt, om de landbouw te beschermen.
Wilde zwijnen kunnen ziektes overbrengen op varkens en schade toebrengen aan akkers”, zo meldt boswachter Jap Smits van Staatsbosbeheer. Hij hoorde zondag van de komst van de zwijnen.

“Het gaat om drie exemplaren. (op de foto staan er 6, de webbeheerder)
Aangezien de natuur hier niet grenst aan een gebied waar wilde zwijnen voorkomen, gaat het waarschijnlijk om ontsnapte of losgelaten dieren. Er zijn mensen die als hobby wilde zwijnen houden.”
Volgens Smits gebeurt het regelmatig dat er op deze manier zwijnen in de Kempen en de Peel terechtkomen.
Staatsbosbeheer bemoeit zich verder niet met de zaak, het afschieten van de zwijnen zal door jagers van de lokale ‘ wildbeheereenheid’ gebeuren.

einde krantenartikel

Geef een reactie