Predatieonderzoek weidevogels  2004

Predatieonderzoek weidevogels  2004 Bestrijding vos en kraai is niet dé oplossing voor weidevogels. Het blijkt dat kraai en vos lang niet zo’n belangrijke rol spelen bij de achteruitgang van weidevogels in Nederland als vaak wordt aangenomen. Het aantal diersoorten dat eieren of kuikens eet is groot, en geen enkele soort springt er echt uit als …